Renová sklo

Dôvody výmeny okien.

Dôvody

Náklady na vykurovanie predstavujú po potravinách druhý najvyšší výdaj v domácnosti. Preto sa značná časť pozornosti venuje úspore energie. unik tepla
Dôvody výmeny okien

Súčiniteľ prechodu tepla

Pri oknách resp. zaskleniach sa udáva súčiniteľ prechodu tepla, tzv. U hodnota. Jednotkou je W/m 2K (watt na meter štvorcový a kelvin). Táto veličina udáva, koľko tepla prejde cez okno, resp. sklo s plochou 1 m 2 pri rozdiele teplôt 1 o C, resp 1 Kelvin. V praxi to znamená, že čím je U hodnota nižšia, tým lepšie sú jej izolačné vlastnosti (tým menej tepla uniká).

Ako vetrať

Cieľom vetrania je dosiahnuť maximálnu kvalitu vzduchu v miestnosti pri minime spotreby energie. Doba potrebná pre kompletnú výmenu vzduchu v miestnosti pri nárazovom vetraní (úplne otvorené okno) je závislá od vonkajšej teploty v priebehu roka, pohubuje sa od 4 minút v zime po 30 minút v lete.

Najpresnejšie určená doba na vetranie miestnosti hlavne v zime je následovná:

zarosene okno

Vetranie

Najväčšie možnosti úspory energie môžme docieliť vetraním. Tu však treba dbať na to, aby vetranie bolo dostatočné. Na to, aby sme mohli žiť v zdravom prostredí, potrebujeme dostatok čerstvého vzduchu. Množstvo čerstvého vzduchu je stanovené hygienickým minimom, ktoré udáva, že za 1 hodinu sa musí vymeniť polovica objemu vzduchu v miestnosti.
Pri súčasnej konštrukcií okien sa okná za bežného počasia stávajú takmer hermeticky uzavreté, čo spôsobuje žiadnu, alebo nedostatočnú výmenu vzduchu!!! V bežnom živote pri činnostiach v domácnosti produkujeme vlhkosť. Zdrojom vlhkosti v domácnosti je varenie, sprchovanie, kúpanie, pranie, sušenie bielizne, polievanie rastlín, akvária a samozrejme spánok. Za jednu noc priemerný človek vypotí 0,5 - 1 liter vody! Okrem vlhkosti človek pri dýchaní produkuje CO2 (oxid uhličitý), ktorý v nadmerných množstvách spôsobuje únavu, podráždennosť, vyčerpanosť, nespavosť atď. Z týchto dôvodov treba vetraniu venovať dostatočnú pozornosť. Množstvo vody vo vzduchu udáva tzv. relatívna vlhkosť vzduchu. Pohybuje sa v rozmedzi 0 - 100% Ideálna hodnota je 50% Ak je hodnota 30 - 40%, vzduch je suchý (dráždenie slizníc, ťažké dýchanie), ak je hodnota 60 - 100%, vzduch je veľmi vlhký (tvorba plesní, vlhnutie nábytku, zariadenia, pocit chladu). Z dlhodobého hľadiska nesmie byť väčšia ako 60%. Vlhkosť vzduchu a vetranie má priamu spojitosť s vykurovaním. Najmenej tepla spotrebujeme pri zohrievaní suchého vzduchu. Aj pri výrobe tepelnoizolačných materiálov sa uplatňuje princip uzavretia suchého vzduchu v malom priestore (polyuretánová pena, duté vlákna.) Ak sa vo vykurovacom priestore nachádza vlhký vzduch, potrebujeme zohrievať aj vodu nachádzajúcu sa vo vzduchu. Pritom z fyziky je zrejme, že na zohratie vody potrebujeme najväčšie množstvo tepla. Z uvedeného vyplýva, že je neekonomické zohrievať nevymenený vlhký vzduch.
Prvým príznakom nadmernej vlhkosti v interiéri je kondenzovanie vodnej pary (rosenie skiel) z interiérovej strany hlavne v zimnom období.
Pri použití izolačných dvojskiel s U - hodnotou 1,1 - 1,0 W/m 2 K by k tomuto javu nemalo vôbec dochádzať. S orosením skla z interiérovej strany je možné sa stretnuť v spodnom okraji skla spôsobeným dištančným rámikom, ktorý sa nachádza medzi dvoma tabuľami skla. Takéto rosenie môže byť len v rozsahu 1 - 2 cm od okraja dištančného rámika a to vo forme jemnej pary. Väčší rozsah zarosenia okien signalizuje vysokú interiérovú vlhkosť, pričom začína dochádzať k stekaniu kondenzátu na zasklievaciu lištu a z nej na parapet. Dlhodobé pôsobenie vlhkosti škodí ako oknám, tak aj celkovému vnútornému vybaveniu (nábytku, textiliám ...).
So zvýšenou vlhkosťou je možné sa stretnúť v kuchyni, kúpeľni, spálni ... V týchto priestoroch treba venovať vetraniu zvýšenú pozornosť!

Príznaky nedmernej interiérovej vlhkosti v súvislosti s oknami: